Aşı Takibi Nasıl Yapılmalı

Bebeğimizin doğumundan itibaren büyüdükçe hangi ay ve yaşında hangi aşıları yaptıracağımızı aşağıdaki şekilde çok daha kolay olarak takip edebiliriz.

Doğumda > Hepatit B
1.ayda > Hepatit B
2.ayda > BCG (Verem), Beşli karma aşı(DaBT-İPA-Hib), KPA
4.ayda > Beşli karma aşı (DaBT-İPA-Hib), KPA
6.ayda > Beşli karma aşı (DaBT-İPA-Hib), KPA
12.ayda > KKK(Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak), Suçiçeği, KPA,
18.ayda > Beşli karma aşı(DaBT-İPA-Hib), OPA, Hepatit A
24.ayda > Hepatit A

Aşılar ve Hastalıkların Özellikleri

Hepatit B aşısı: Hepatit B virüsünün neden olduğu, halk arasında “Sarılık” adı ile bilinen ve karaciğerin iltihabı şeklinde kendini gösteren bir enfeksiyon hastalığıdır. Hepatit B aşısı, Hepatit B enfeksiyonundan korunmanın en etkin yoludur. Doğum ağırlığı 2000 gramdan düşük olan bebeklerin aşıları geciktirilir, aşı uygulaması vücut ağırlığı 2000 g veya bebek 1 aylık olunca yapılır.

Hepatit A aşısı: Hepatit A virüsünün neden olduğu sarılık hastalığına karşı uygulanan bir aşıdır.

BCG (Verem) aşısı: Tüberküloz yani verem mikrobuna karşı bağışıklık sağlayan aşıdır. Doğumdan sonraki 2.ayda uygulanır.

Difteri, Boğmaca ve Tetanoz aşısı: Difteri, boğmaca ve tetanoz enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sağlar. Bebeği “yenidoğan tetanozu”ndan korumak için ise, gebelik döneminde iki doz (ilki 24-28.haftalarda, ikinci doz doğumdan en az 2 hafta önce) tetanoz aşısının yapılması gerekir.

Polio (Çocuk Felci) aşısı: Polio enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlar. Canlı (OPA) ve inaktif (IPA) olmak üzere iki tip polio aşısı vardır. 2,4,6.aylar ile 18.ayda beşli karma aşı içerisinde kas içine uygulanır. 6. ve 8.ayda ağızdan damla olarak ayrıca verilir. Evde immün yetmezlikli bir hasta varsa çocuğa OPA yerine IPA yapılır.
Hemofilus influenza(Hib) aşısı: Özellikle süt çocukluğu döneminde en sık menenjite neden olan hemofilus influenza bakterisine karşı olan aşıdır. Halk arasında menenjit aşısı olarak da bilinir.

KKK (Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak) aşısı: Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sağlar. Üçlü bir aşıdır. 1 yaşında ve ilköğretim 1.sınıfta olmak üzere toplam 2 kez uygulanır. Bu üç hastalıktan herhangi birinin geçirilmiş olması, üçlü kombine aşının uygulanmasına engel değildir.

Konjuge Pnömokok aşısı: Pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürre, orta kulak iltihabı ve menenjit hastalığına karşı bağışıklık sağlar.

Suçiçeği (Varisella) aşısı: Bir yaşında uygulanan bir aşıdır. Aşılama sonrası 6 hafta salisilat (Aspirin) kullanılmaması önerilir.

Rotavirüs aşısı: Sağlık Bakanlığının rutin aşı programında olmayan ailenin isteği üzerine yapılan özel bir aşıdır. Özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde ateş, kusma ve ishal şeklinde bağırsak enfeksiyonu yapan rota virüsüne karşı koruma sağlar. 2 ve 3 doz şeklinde yapılabilen 2 formu (Rotarix aşısı 2 doz, Rotateq aşısı 3 doz) vardır. Ağızdan damla şeklinde uygulanır. İlk dozun 6 haftalıktan sonra ve 12 haftalıktan geç olmamak kaydıyla yapılması gerekir.

Grip aşısı: Sağlık Bakanlığının rutin aşı programında olmayan aşılardan bir tanesi de grip aşısıdır. Grip aşısı 6 aydan küçük bebeklere yapılmaz. 6 aylıktan 3 yaşına kadar olanlara grip aşısı yarım doz (0.25 ml) olarak uygulanır. Grip aşısı olmak için en uygun zaman Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır.

Aşılar hakkında bilinmesi gereken önemli bir özellik de; canlı aşıların (verem aşısı, suçiçeği aşısı, kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı, vb.) aynı gün yapılması gerektiğidir. Eğer aynı gün yapılmamışsa 4 hafta süreyle canlı aşı yapılamayacağı, 4 hafta sonrasında canlı aşıların yapılabileceğidir. Canlı aşı ile canlı olmayan aşılar arasında zaman sınırlaması yoktur.